Tjerk (1975) woont met zijn vrouw Anneke, hun twee dochters en een zoon in Maastricht. Vanuit de GKV Kruispuntkerk is het gezin uitgezonden om een missionaire gemeenschap op te bouwen in de wijk waar ze wonen. Als zendingswerkers zijn ze verbonden aan European Christian Mission (ECM). Tjerk wil zijn ervaring in gemeentestichting, coaching en training…

Theo (1978) is opbouwwerker bij Assen Zoekt. Hij is daar o.a. bezig om de principes van discipelschap in de dagelijkse praktijk toe te passen dor met deelnemers op weg te gaan als een familie op missie. Daarnaast is hij werkzaam als electriciën en hij is getrouwd met Rozemarijn.

Ik heb verschillende huddels gevolgd en gegeven. Dit heeft mijzelf geholpen om nog beter naar Gods stem te leren luisteren en stappen te zetten. Doordat ik hier zelf zo enthousiast over ben, wil ik heel graag ook anderen helpen om Gods stem (nog) beter te leren verstaan en te helpen hoe je daarmee aan het…

Sinds 2012 ben ik samen met mijn vrouw en kinderen een missionaire gemeenschap gestart in onze wijk in Gouda. We zijn elke keer weer verrast hoeveel groei we zien in de mensen die we mogen huddelen. De kracht van de huddel is dat het begint bij het hart van mensen. Op die manier ontstaat er…

Amo (1956) is samen met zijn vrouw Martha in 2013 een missionair initiatief gestart in Buitenpost en zijn ook verbonden met ECM. Over coaching zegt hij: “Ik vind het een voorrecht om anderen te coachen en te zien groeien in discipelschap door hen te helpen met het vinden van antwoorden op twee vragen: Wat zegt…