Kerken willen wel, maar…

Kerken willen wel ‘iets’ met luisteren naar God, maar hebben reële vragen. Kunnen profeten zomaar alles zeggen? Wat is nou van God en wat niet?
Nederland Zoekt helpt kerken en missiegroepen om een cultuur te laten groeien,
waarin luisteren naar God en profetie op een volwassen manier plek krijgen.
Dit doen we onder andere door het aanbieden van:

 

“Veel kerken zijn alleen gericht op 2 van de 5 bedieningen uit Efeze 4:11-12, het onderwijs en het herderschap,” merkt Ron op. “Toch vinden veel gemeenten profetie heel moeilijk met als gevolg dat er weinig mee gedaan wordt. Maar dan doen we onszelf tekort. Paulus is er in 1 Korinthe 14 heel duidelijk over: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie’. – Ron Becker, voorganger Crossroads Rotterdam.