Verlangen

Hoe kunnen we de gave en bediening van profetie stimuleren in de locale kerk op een veilige, volwassen en bijbelse manier? Hoe kunnen we de gave van profetie uit de sfeer van zweverigheid halen en toegankelijk maken voor ieder gemeentelid? Wat zijn goede manieren om profetische mensen te bemoedigen en ruimte te geven? In deze training zullen we kijken naar de belangrijkste bouwstenen en principes voor het ontwikkelen van een cultuur van luisteren naar God en profetie in de lokale gemeente.

Opzet

Een groep van 4-5 deelnemers ontmoet elkaar elke 2 weken gedurende 90 minuten via skype of zoom voor teaching en training op gebied van ontwikkelen van een cultuur van luisteren naar God en profetie.
Deze training is bedoeld voor leiders van kerken en gemeenten (voorgangers, oudsten, teamleiders). Het doel is je toe te rusten met principes en voorbeelden van best practices, zodat je aan de slag kunt in jouw specifieke context.

 

Inhoud sessies

Sessie 1:
Bouwstenen voor een cultuur van luisteren naar God en profetie. Op welke manier(en) kunnen we kijken naar luisteren naar God en profetie in de lokale gemeente?
Sessie 2:
De rol van ‘profetische mensen’. Hoe herkennen we hen, hoe betrekken we hen, hoe gaan we om met hun valkuilen en hoe leren we hen zelf om te gaan met hun valkuilen?
Sessie 3:
Vermenigvuldiging. Hoe helpen we ‘profetische mensen’ op een volwassen manier te investeren in anderen? Wat zijn manieren om te zorgen dat de gave en bediening van profetie niet iets tijdelijks is, maar duurzaam en volwassen wordt?
Sessie 4:
Cultuurverandering. Welke bouwstenen en obstakels zijn er op weg naar een duurzame profetische cultuur?
Sessie 5:
De bediening van profetie. Hoe zorgen we dat de gave van profetie op een zo goed mogelijke manier wordt ingezet, door een brede groep van mensen, op verschillende gebieden in de gemeente?
Sessie 6:
Profetie en missie. Op welke manieren kan profetie in onze missionaire context een rol spelen?


Het team van Accessible Prophecy geeft het onderwijs en de training tijdens de tweejarige Profetische Leergemeenschap.
Cath Livesey is de voorvrouw van deze organisatie en geeft daarnaast leiding aan de profetische bediening van St. Thomas church in Sheffield (UK). Al jaar en dag geeft ze onderwijs en training in het luisteren naar God en het gebruik van de profetische gave.