Verlangen

Ieder mens is geschapen om de stem van de Vader te verstaan, zoals een schaap de stem van de herder verstaat. Zo heeft God de gave van profetie gegeven aan de kerk. Luisteren naar God en profetie brengt leven aan mensen en verbindt ons met het hart van onze hemelse Vader. Door profetie kunnen we Zijn leiding kennen en kracht en moed ontvangen om naar zijn doel voor ons te wandelen. Wanneer een cultuur van luisteren naar God en profetie en missionaire passie bij elkaar komen kunnen kerken en gemeenschappen veranderen.

Opzet

Bij de profetische leergemeenschap duik je – samen met een team van 3-6 mensen uit jouw kerk of missiegroep – in een ervaring waarin onderwijs, strategische training, coaching van ervaringsdeskundigen en teamoefeningen onderdelen zijn. Dit loopt uit op het maken van een 6-maandenplan dat je team maakt voor je lokale context. Iedere kerk is verschillend en in je plan verdisconteer je dat.
Tussen de bijeenkomsten door zijn er support- en doorspreekmomenten met het Nederland Zoekt team. De profetische leergemeenschap is er op gericht is om kerken en missiegroepen te helpen een cultuur te ontwikkelen waar iedereen kan groeien in de vaardigheid om Gods stem te verstaan en de gave van profetie in te zetten. De profetische leergemeenschap is een geweldige kans voor elke kerk of missiegroep die er op uit is om luisteren naar God en profetie een duidelijke plek te geven en wil laten groeien. De profetische leergemeenschap heeft daarmee 2 doelen:
– Trainen en toerusten van deelnemers met alle principes, skills en tools die nodig zijn om een cultuur van luisteren naar God en profetie te ontwikkelen en laten groeien in hun context.
– Het ontwikkelen van een relationeel netwerk van mensen die verlangen naar een groeiende cultuur van luisteren naar God en profetie in de lokale kerk.

 

Seminars

Een profetische leergemeenschap is opgebouwd rond 4 leermomenten – seminars – die elke 6 maanden plaatsvinden over een periode van ongeveer 2 jaar. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, maar volgt wel een logische opbouw. Elke bijeenkomst duurt van vrijdagavond tot en met zaterdagmiddag. Wil je meer weten over de inhoud van de de seminars? Download de flyer.


“Door de stappen die we hebben gezet tijdens de leergemeenschap zien we praktisch dat meer mensen de vraag stellen: “Wat wil God hierover zeggen?”. De effecten zien we terug in het onderwijs, pastoraat, visie, missional communities, maar zeker ook in het dagelijks leven van onze leden. Er is nu ruimte ontstaan voor een groep mensen om hun plek in de gemeente in te nemen en zich binnen een veilige setting te ontwikkelen. Heel bemoedigend!”
– Erik Visser, Crossroads Rotterdam