Profetie voor iedereen

De Prophecy Course is ontworpen om iedereen in staat te stellen om Gods stem te verstaan en de gave van profetie te gaan gebruiken. Daarnaast laat het zien hoe de bediening van luisteren naar God en profetie een enorme zegen voor de lokale kerk kan zijn.
‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie.’ (1 Korintiërs 14:1)

Oefenen met profetie

Paulus moedigt ons hiermee aan om naar de gave van profetie te verlangen, en er actief naar op zoek te gaan. Maar waar moet je beginnen en hoe moet je deze gave (verder) ontwikkelen? De Prophecy Course geeft een antwoord op deze vragen door een solide, Bijbelse fundering te leggen voor het begrijpen van profetie en door het creëren van een vertrouwde omgeving waarin de gave van profetie kan worden ‘geoefend’. De cursus is bewust toegankelijk opgezet zodat ook mensen zonder enige ervaring met profetie mee kunnen doen, terwijl ook de mensen met ‘ervaring’ voldoende bij zullen leren.
De Prophecy Course is ontwikkeld vanuit een cultuur van discipelschap en missie.
Daarom worden de deelnemers ook getraind om de gave van profetie in te zetten in hun eigen context, in hun eigen missiegemeenschap of gemeente!

 

Achtergrond

De cursus is geschreven en geproduceerd door Cath Livesey. Zij heeft ruime ervaring in het leiden van de profetische bediening van St. Thomas’ Philadelphia, een Anglicaanse gemeente in Sheffield (UK). Inmiddels draait deze cursus op verschillende plaatsen en in verschillende contexten binnen de UK en andere Engelstalige landen – en nu dus ook in Nederland!

De Prophecy Course bestaat uit 8 sessies en is opgebouwd uit (interactief) onderwijs,
uitwisseling in groepen en praktische oefeningen.

“Het onderwijs zit echt goed in elkaar – veel Bijbel, maar heel toegankelijk en met getuigenissen”

“Elke keer kom ik er weer bemoedigd vandaan – de oefeningen zijn echt leuk!”

“Ik ben nu in het alledaagse veel meer bewust van wat God wil zeggen/doen”