webinar-1

Als kerk kun je juist nu meer dan ooit kerk zijn

handvatten voor kerken in coronatijd

Uit de geschiedenis blijkt nogal eens hoezeer crises juist tot versterking van geloof geleid heeft. Vervolgde christenen delen vaak hoe sterk God aanwezig was in hun alledaagse leven. Om daarin geholpen te worden is het belangrijk om ‘integraal’ te kijken naar kerk-zijn: niet alleen de eredienst doet er toe, maar het hele leven. Levend geloof komt tot uiting in onderlinge verbondenheid, gastvrijheid en dienstbaarheid naar anderen. Het is nu meer dan ooit het moment om als kerk de handen uit de mouwen te steken en er te zijn voor elkaar én anderen. Als gemeente kun je nu in buurten relevant zijn met eenvoudige gebaren van liefde en aandacht. We mogen laten zien dat de angst ons niet verlamt en er nog steeds hoop is, ook in een tijd van corona. Juist de aanraking van ‘Boven’ zal ons helpen om ‘Binnen’ en ‘Buiten’ aanwezig te zijn. Hier kan weleens de sleutel liggen om weer gevoed te worden in ons geloof en meer dan ooit kerk te zijn door te doen wat Jezus ons heeft opgedragen: volg Mij na en sta bekend om de onderlinge liefde (Johannes 13,35).

Nederland Zoekt wil kerken hierbij helpen door te delen van haar ervaringen.

We hebben geprobeerd om vanuit een serieus en grootschalig probleem te zoeken naar de kernvraag van kerk-zijn. Ook willen we bouwstenen aanreiken om opnieuw vorm te geven aan geloven en gemeente-zijn in de nieuwe situatie. Elke gemeente en elke plek is verschillend. Toch kunnen de principes van “Boven-Binnen-Buiten”-driehoek overal toegepast worden.

We hopen dat dit verhaal toepasbaar is in je eigen situatie. We bieden graag verdieping aan in de vorm van webinars. In deze webinars zullen we de bouwstenen en verhalen nader bespreken. Ook is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.